Kancelaria Notarialna
Damian Duszewski

NOTARIUSZ

Damian

Duszewski

ul. 24 kwietnia 1b/3
47-200

Kędzierzyn-Koźle

tel.:
77 482-13-78
fax.:
77 482-13-78
www:
DamianDuszewski.notariusz.pl
Godziny pracy:
 • pn. - pt.: 9.00 - 16.00

DOKUMENTY

Do sporządzenia aktu notarialnego wymagane są:

 • dane stron – w przypadku osób fizycznych: imiona, nazwiska, imiona rodziców, adresy zamieszkania, serie i numery dowodów tożsamości, numer PESEL, a w przypadku osób prawnych pełna nazwa podmiotu z danymi przedstawicieli jak powyżej oraz numer KRS, Regon, NIP

1. Umowa sprzedaży nieruchomości gruntowej (działki):

 • odpis zwykły z księgi wieczystej,
 • wypis z rejestru gruntów (wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej w przypadku wydzielenia działki do nowej księgi wieczystej),
 • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub zaświadczenie o jego braku,
 • podstawa nabycia (akt notarialny lub inny dokument potwierdzający nabycie zbywanej nieruchomości)
  • w przypadku nabycia nieruchomości ze spadku – prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia oraz zaświadczenie Urzędu Skarbowego o rozliczeniu podatku od spadku,
  • jeżeli zbywana nieruchomość nabyta została na podstawie darowizny dokonanej po 1 stycznia 2007 roku – zaświadczenie Urzędu Skarbowego o rozliczeniu podatku od darowizny,
 • umowa kredytowa – jeżeli zapłata ceny sprzedaży następuje z uzyskanego kredytu bankowego.

2. Umowa darowizny nieruchomości gruntowej (działki):

 • odpis zwykły z księgi wieczystej,
 • wypis z rejestru gruntów (wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej w przypadku wydzielenia działki do nowej księgi wieczystej),
 • podstawa nabycia (akt notarialny lub inny dokument potwierdzający nabycie zbywanej nieruchomości)
  • w przypadku nabycia nieruchomości ze spadku – prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia oraz zaświadczenie Urzędu Skarbowego o rozliczeniu podatku od spadku,
  • jeżeli zbywana nieruchomość nabyta została na podstawie darowizny dokonanej po 1 stycznia 2007 roku – zaświadczenie Urzędu Skarbowego o rozliczeniu podatku od darowizny.

3. Umowa sprzedaży lub darowizny lokalu stanowiącego odrębny przedmiot własności:

 • odpis zwykły z księgi wieczystej,
 • wypis z rejestru lokali,
 • podstawa nabycia (akt notarialny lub inny dokument potwierdzający nabycie zbywanej nieruchomości)
  • w przypadku nabycia nieruchomości ze spadku – prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia oraz zaświadczenie Urzędu Skarbowego o rozliczeniu podatku od spadku,
  • jeżeli zbywana nieruchomość nabyta została na podstawie darowizny dokonanej po 1 stycznia 2007 roku – zaświadczenie Urzędu Skarbowego o rozliczeniu podatku od darowizny,
 • umowa kredytowa – jeżeli zapłata ceny sprzedaży następuje z uzyskanego kredytu bankowego.

4. Umowa sprzedaży lub darowizny spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu:

 • zaświadczenie ze Spółdzielni Mieszkaniowej o przysługującym prawie do lokalu,
 • odpis zwykły z księgi wieczystej, jeżeli została ona założona,
 • podstawa nabycia (akt notarialny lub inny dokument potwierdzający nabycie zbywanego spółdzielczego własnościowego prawa)
  • w przypadku nabycia nieruchomości ze spadku – prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia oraz zaświadczenie Urzędu Skarbowego o rozliczeniu podatku od spadku,
  • jeżeli zbywana nieruchomość nabyta została na podstawie darowizny dokonanej po 1 stycznia 2007 roku – zaświadczenie Urzędu Skarbowego o rozliczeniu podatku od darowizny,
 • umowa kredytowa – jeżeli zapłata ceny sprzedaży następuje z uzyskanego kredytu bankowego.

5. Umowa majątkowa małżeńska:

 • odpis skrócony aktu małżeństwa.

6. Akt poświadczenia dziedziczenia:

 • odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy wraz z numerem PESEL zmarłego,
 • testament spadkodawcy, jeżeli został sporządzony,
 • odpisy skrócone aktów stanu cywilnego spadkobierców – akty urodzenia lub akt małżeństwa w przypadku kobiet zamężnych.

7. Testament:

 • dane osoby powoływanej do spadku (imiona, nazwisko, imiona rodziców, data i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania).

8. Umowa o dział spadku lub zniesienie współwłasności:

 • odpis zwykły z księgi wieczystej,
 • wypis z rejestru lokali lub wypis z rejestru gruntów (w zależności czy przedmiotem umowy jest działka gruntu czy lokal stanowiący przedmiot własności)
 • podstawa nabycia (akt notarialny lub inny dokument potwierdzający nabycie zbywanej nieruchomości)
  • w przypadku nabycia nieruchomości ze spadku – prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia oraz zaświadczenie Urzędu Skarbowego o rozliczeniu podatku od spadku,
  • jeżeli zbywana nieruchomość nabyta została na podstawie darowizny dokonanej po 1 stycznia 2007 roku – zaświadczenie Urzędu Skarbowego o rozliczeniu podatku od darowizny.

9. Umowa o podział majątku wspólnego:

 • prawomocny wyrok rozwodowy lub umowa ustanawiająca rozdzielność majątkową,
 • odpis zwykły z księgi wieczystej,
 • wypis z rejestru lokali lub wypis z rejestru gruntów (w zależności czy przedmiotem umowy jest działka gruntu czy lokal stanowiący przedmiot własności)
 • podstawa nabycia (akt notarialny lub inny dokument potwierdzający nabycie).

GDZIE UZYSKAĆ WYMAGANE DOKUMENTY:

 • odpis zwykły z księgi wieczystej – Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych właściwy dla położenia nieruchomości,
 • wypis z rejestru lokali, wypis z rejestru gruntów oraz wyrys z mapy ewidencyjnej – Starostwo Powiatowe
 • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub zaświadczenie o jego braku – Urząd Miasta lub Urząd Gminy

Uwaga:
W przypadku zbywania działki powstałej w wyniku podziału, który nie został jeszcze ujawniony w księdze wieczystej niezbędne będą dodatkowo:

 • ostateczna decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości
 • wyciąg z wykazu zmian danych ewidencyjnych
 • wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej
MSKRNNotariusz.plKsięgi wieczysteKRSe-JusticePrejusDziedziczenie w EuropieARERT
Valid XHTML 1.1Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
Opracowanie: RejNET
wygenerowano w czasie: 0.02 s.